dilluns, 18 de febrer de 2013

Microrelats i Contes per al Dia de la Dona


I CERTAMEN DE MICRORELATS I CONTES EN COMMEMORACIÓ DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2013

 L’Institut Balear de la Dona convoca el I Certamen de microrelats i contes en commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona 2013. L’ objectiu és promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes mitjançant la promoció de nous microrelats i contes basats en conceptes, actituds i valors lliures de prejudicis i estereotips de gènere i poder avançar cap un món més just.

 Bases de la convocatòriai informació en català: cliqueu-hi.

 Extracció de la informació més relevant:

 * Període de presentació: de l'11 al 25 de febrer, a les 14 hores. 

* Participants :Poden participar en aquest certamen totes les persones residents a les Illes Balears d’acord amb les quatre categories establertes segons els grups d’edat següents:
 I. Gènere microrelat (individual)
          A. Categoria adulta (a partir de 18 anys): nascudes des del 1995.
 II. Gènere conte (individual i grupal)
          B. Categoria juvenil (de 12 a 17 anys): nascudes entre el 2001 i el 1996.
          C. Categoria infantil 2a (10 i 11 anys): nascudes entre el 2003 i el 2002.
          D. Categoria infantil 1a (8 i 9 anys): nascudes entre el 2004 i el 2005. 

* El tema genèric del certamen és la dona, i els contes i els microrelats han d’estar relacionats amb algun dels àmbits següents:
 — La participació activa de la dona en la vida política, social, cultural i econòmica en les mateixes condicions que els homes.
 — El respecte de les diferències entre dones i homes.
 — Les desigualtats existents entre dones i homes en diferents àmbits (laboral, familiar, social, etc.).
— La dificultat d’accés a llocs directius i la diferència salarial entre dones i homes
— El valor de les tasques domèstiques. La coresponsabilitat i el repartiment de tasques com a principis que fomenten l’autonomia personal, la igualtat i la cooperació. 
— L’ús no sexista del llenguatge.
 — L’anàlisi crítica de la imatge de la dona en els mitjans de comunicació. 
— La reinterpretació dels estereotips i rols sexistes apareguts en els contes, la literatura, el cinema, la televisió...
 — Les aportacions rellevants de la història, en els àmbits de la política, l’economia, la ciència, la literatura, la pintura...
 — Les relacions de respecte i igualtat entre nins i nines: el foment de l’elecció de professionals sense gènere, l’ús dels espais, l’ús no sexista del joc i les joguines... 
— La prevenció i l’eradicació de la violència cap a les dones mitjançant la promoció de les relacions de bon tracte.

 L’elecció del tema d’entre els proposats és lliure.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada