Normes de la Biblioteca

 CURS 2023/2024
Aquest curs la biblioteca romandrà oberta cada dia a l'hora del pati, aixó és, de 10'45h a 11'15h.


El préstec es realitzarà a l'horari anterior.  
A la porta de la biblioteca es troba l'horari i el nom del professor responsable.

Però a la biblioteca pots fer molt més que el préstec. Es pot llegir en un ambient tranquil. Hi ha jocs diversos que pots treure a les taules de l'entrada o portar-te a l'aula (això amb el vist-i-plau del teu/teva professor/a). 

També tenim una impressora. Les còpies es cobren al mateix preu que al servei de fotocopiadora de la consergeria.

Tens algun dubte, tens alguna proposta? Cerca a Beatriz Pérez, Masabel Márquez o Ana Planells, totes membres de la comissió de biblioteca.

I recorda que a la biblioteca es pot parlar fluix; es poden emprar aparells electrònics per a la recerca d'informació, es pot beure aigua i es pot menjar abans d'entrar.