Normes de la Biblioteca

 CURS 2018/2019
Aquest curs la biblioteca romandrà oberta cada dia a l'hora dels dos patis, aixó és, de 10'45h a 11'05h i de 12'55h a 13'10h.


El préstec es realitzarà a l'horari anterior. Això sí, per fer-ne ús cal estar al dia amb els préstecs anteriors.

Això no obstant, cal recordar que, per a la sol·licitud d'un llibre, no és necessari venir a la biblioteca, sinó que es pot fer telemàticament a través d'aquest bloc, anant a la pàgina "Vols un llibre per a la biblioteca?" que trobareu al menú superior. 
A la porta de la biblioteca es troba l'horari i el nom del professor responsable.

A més, pots venir a la biblioteca si necessites utilitzar l'ordinador. N'hi ha  4 fixos per a l'ús de l'alumnat.

També tenim una impressora. Les còpies es cobren al mateix preu que al servei de fotocopiadora de la consegeria.

Qualsevol dubte el podeu enviar al correu